Asbest Professionals

Asbestinventarisatie

De meeste gebouwen in Nederland die zijn gebouwd voor 1993 bevatten asbest. Soms is het duidelijk waar het asbest zich bevindt in het gebouw. Dit is dan bijvoorbeeld vast te stellen doordat er in archieven informatie over de bouwgeschiedenis staat.
Maar heel vaak is het onduidelijk waar het asbest zit in een gebouw. Een asbestinventarisatie kan in een dergelijk geval duidelijkheid verschaffen.

Alleen door microscopisch onderzoek kan worden vastgesteld of iets asbest gevat. Er zijn verschillende vormen van asbestonderzoek.
Zo kan er een risico analyse worden uitgevoerd. Maar het is ook mogelijk om een globaal onderzoek te laten uitvoeren. Wanneer een gebouw gesloopt wordt is het bijna altijd verplicht om een volledig asbestonderzoek uit te laten voeren.

Asbestinventarisatie bedrijven die speciaal gecertificeerd zijn, zijn de enige bedrijven die dergelijke onderzoeken uit mogen voeren.
Zij dienen een zogeheten SC540 certificaat te bezitten. Wanneer er een gebouw gesloopt gaat worden, wordt bij een volledige asbestinventarisatie als allereerst de bouwgeschiedenis bestudeerd. Vervolgens wordt er ter plekke gekeken of er asbestverdachte materialen aanwezig zijn.
Ook wordt de soort asbest bepaald en de specifieke risico’s die deze soort asbest heeft. Als het nodig is kan er door middel van een risico analyse worden vastgesteld of er mogelijk gevaar voor de gezondheid bestaat.
Wanneer er asbest is aangetroffen, dan kunnen grond- en luchtmonsters aantonen of er concentraties asbestvezels aanwezig zijn die de wettelijke norm overschrijven.

Naar aanleiding van een asbestinventarisatie kan er beslist worden of er al dan niet direct saneringsmaatregelen nodig zijn. Ook wordt er beslist of het in de toekomst bij renovatie- of verbouwingswerkzaamheden nodig is om rekening te houden met de asbesthoudende producten. Van de asbestinventarisatie wordt een uitgebreid rapport opgesteld. In dit rapport staat onder andere de plaats en de hoeveelheid van het aanwezige asbest, foto’s, plattegronden en een risico evaluatie.