Asbest Professionals

Sanering

Asbestsanering houdt in dat een ruimte wordt ontdaan van de aanwezige asbest. Er zijn twee soorten technieken om het asbest te saneren. Er kan gebruik worden gemaakt van de containment techniek en van de couveuse techniek. Is er asbest aan de buitenzijde van een ruimte aanwezig (bijvoorbeeld in dakgevel platen) dan wordt er gebruik gemaakt van de openluchttechniek.

containment techniek De containment techniek houdt in dat het te saneren gebied wordt afgescheiden met behulp van houten latten, plastic folie, tape en dergelijke.
De ruimte wordt vervolgens luchtdicht gemaakt en de ruimte wordt aangesloten op onderdrukapparatuur die een kunstmatige luchtdruk realiseert.
Hierdoor kunnen de asbestvezels die vrijkomen door het saneren niet naar buiten. Nadat al het asbesthoudende materiaal is verwijderd, dient het afgescheiden gebied te worden gereinigd van stof en vezels. Daarna dient de gesaneerde ruimte te worden vrijgegeven nadat een luchtmeting is uitgevoerd door een onafhankelijk gecertificeerd laboratorium.

couveuse techniek De couveuse techniek mag slechts worden toegepast in kruipruimtes of andere ruimtes die moeilijk te bereiken zijn.
Deze techniek wordt vaak toegepast bij het verwijderen van buisisolatie. De techniek bestaat uit het plakken van een flap van plastic waaraan een binnenzak van ongeveer een meter breed zit bevestigd.
Middels de handschoenen die bevestigd zitten aan deze binnenzak (net als bij een couveuse voor baby’s) kan de isolatie binnen de zak worden bereikt. Vervolgens kan de asbest veilig worden verwijderd.

De openluchttechniek De openluchttechniek begint met het op voorzichtige wijze demonteren van bevestigingsbouten en schroeven om emissie te voorkomen.
Daarna wordt het materiaal verwijderd en dubbel en luchtdicht verpakt in het speciaal daarvoor bestemde folie. Vervolgens wordt het materiaal afgevoerd met behulp van speciale containers.

Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het saneren van asbest. Elk bedrijf heeft haar eigen specialiteiten op het gebied van asbestsanering. Zo is het ene bedrijf gespecialiseerd in bijvoorbeeld de openluchttechniek.