Asbest Professionals

Asbestverwijdering

Asbest is te herkennen aan de vezelige structuur. Dit is vaak moeilijk te zien bij hechtgebonden materialen. Producten die voor 1983 gemaakt zijn kunnen losse asbest bevatten, hechtgebonden asbest werd gebruikt totdat het verbod op gebruik van asbest werd ingevoerd in 1993. De fabrikant van een product kan vaak aangeven of er mogelijk asbest aanwezig is. Door een microscopische analyse uit te laten voeren kan worden vastgesteld of er echt asbest in het betreffende product zit. Om hier achter te komen kan een gecertificeerd bedrijf voor asbestinventarisatie tegen betaling nagaan of ergens asbest in aanwezig is.

Particulieren mogen asbest dat vastzit aan een gebouw (bijvoorbeeld het eigen huis of de eigen schuur) alleen verwijderen wanneer de gemeente hier toestemming voor heeft gegeven. De gemeente geeft dan aan welke voorschriften in acht dienen te worden genomen. Dit gebeurt op grond van het Asbestverwijderingsbesluit. Wanneer de gemeente geen toestemming aan de particulier geeft om het asbest zelf te verwijderen, dan zal er een bedrijf ingeschakeld moeten worden dat het asbest komt verwijderen. Ook dit bedrijf dient zich dan te houden aan het Asbestverwijderingsbesluit.

In elke gemeente gelden andere (verpakkings)voorschriften voor het aanbieden van asbesthoudend afval. Wanneer een particulier asbesthoudend afval heeft verwijderd dan is het mogelijk om dit in te leveren bij het gemeentelijk afvaldepot. In de meeste gemeenten is het mogelijk om verpakkingsmaterialen af te halen bij de gemeente. Door vervolgens het afval in dit materiaal te verpakken, kan het gratis worden afgegeven bij het gemeentelijk afvaldepot.

Wanneer iemand eigenaar is van een huis, dan is deze persoon zelf verantwoordelijk voor het asbest. Het is dan aan de woningeigenaar om te bepalen of het asbest in de woning aanwezig blijft of eruit moet, tenzij er sprake is van een gevaarlijke situatie. De kosten van de verwijdering zijn voor de woningeigenaar.